Anadolu Üniversitesi Kütüphane

Üyelik & Ödünç Alma

Üyelik & Ödünç Alma

Üyelik
Neleri Ödünç Alabilirsiniz?
Nasıl Ödünç Alabilirsiniz?
Ödünç İstasyonlarının Kullanımı
Materyallere Nasıl Ulaşabilirsiniz?
Rafta Bulunamayan Materyaller
Materyal Ayırtma Nasıl Yapılır?
Ödünç Verme Kuralları
Ödünç Süresini Uzatma
Uzatma ve Geri Çağırma
Rezerv Materyaller
Materyal Ayırtma Kuralları
Geciken Materyaller ve Cezalar
Kayıp ve Zarar Görmüş Materyaller


Üyelik:

Kullanıcılarımızda üyelik koşulu aranmaz. Anadolu Üniversitesi personeli (akademik, idari), öğrenciler, dışardan gelen araştırmacılar kütüphanenin doğal üyesidir.

Neleri Ödünç Alabilirsiniz?

Danışma kaynakları, süreli yayınların ciltlenmemiş sayıları, yayımlanmamış tezler ve rezerv kitaplar kütüphane dışına ödünç verilmez. Diğer materyaller belirlenen kurallar (ödünç alma kuralları) çerçevesinde ödünç alınabilir

Ödünç verilmeyen materyaller için ücretli fotokopi hizmeti bulunmaktadır.

Nasıl Ödünç Alabilirsiniz?

 • Kullanıcıların ödünç materyal alabilmeleri için, personelin kütüphaneye, öğrencilerin fakültelerine kayıtlarını yaptırmış olmaları zorunludur.
 • Kullanıcıların, üniversite kimlik kartı ile beraber gelmeleri gerekmektedir.
 • Kullanıcılar yalnız kendi üniversite kimlik kartı ile ödünç materyal alabilirler. Başkasının kimlik kartı ile işlem yapılmaz.
 • Üzerinde gecikmiş materyal bulunan kullanıcılar, materyalleri iade etmeden ve cezalarını ödemeden yeni materyal alamazlar.

Ödünç İstasyonlarının Kullanımı

3M Self Check System

Ödünç istasyonlarından "Ödünç Alma" "Süre Uzatma" ve "İade" işlemleri yapılabilir.

"Ödünç Alma" ve "Süre Uzatma" işlemleri için Anadolu Üniversitesi tarafından size verilen çipli kimlik kartını kullanmalısınız.
"İade" işlemini ise kartsız yapabilirsiniz.

Ödünç istasyonları ile yapılan tüm işlemler yedekli olarak kayıt altına alınmaktadır, yine de kontrol ve iade süresinin takibi için işlemlerinizin sonunda fiş almanızı öneriyoruz.

 

Materyallere Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Kütüphane koleksiyonumuz Library of Congress (LC) Sınıflama Sistemi'ne göre raflara yerleştirilmiştir ve kütüphanemizde açık raf sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde, ana konular için harfler kullanılmaktadır. Kütüphane içinde tarama terminalleri vardır. Koleksiyon, tüm kütüphane materyalleri (kitap, süreli yayın, özgün tezler, vb.) türlerinden yazar soyadı-adı, yayın adı, konu, anahtar sözcük, yayınevi adı, vb. yardımıyla taranabilir.

Taramalar konu başlıklarının birleştirilmesi ya da LC sınıflama numarası ile de yapılabilmektedir. Kullanıcı aradığı materyali önce bilgisayar kayıtlarından bulur ve kayıtlardan kullanıcı üzerinde olup olmadığını ve başka kullanıcı tarafından konulmuş RZV notu olup olmadığını kontrol eder, sonra materyalin yer numarasını tespit ederek açık raflarda kendisi ulaşabilir ya da kat görevlisinden yardım isteyebilir.

Kütüphane kullanımını öğrenmek için hazırlanan lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programları düzenlenmektedir.

Rafta Bulunamayan Materyaller

Materyal ödünçte değilse ve olması gereken rafta bulunmuyorsa ilgili kat görevlisinden yardım istenmelidir.

Materyal kat görevlileri tarafından bulunduğunda okuyucuya telefon ya da e-mail ile haber verilir. 15 gün boyunca aranmasına rağmen bulunamayan materyalin kaydına "kayıp" notu eklenir.

Materyal Ayırtma Nasıl Yapılır?

Kullanılmak istenen materyal bilgisayar kayıtlarında ödünçte görünüyorsa başka bir kullanıcı da demektir. İade tarihi boş olmasına karşın RZV sayısı görünüyorsa materyal ödünç bölümünde kullanıcıya ayrılmış demektir. Bu durumda Ödünç Bölümü'ne başvurarak materyali kendi adınıza ayırtınız.

Sırası gelen kullanıcı için materyalin ödünç bölümünde bekletilme süresi 3 (üç) gündür. Tatil günleri bu süreye dahildir. Bu süre içinde ödünç alınmayan materyal sıradaki kullanıcıya ödünç verilebilir ya da salondaki yerine gönderilir.

Ödünç Alma Kuralları

Anadolu Üniversitesi personeli (akademik, idari) kütüphaneye, öğrencileri fakültelerine kayıtlarını yaptırarak kütüphaneden ödünç materyal alabilirler. Diğer kullanıcılar kütüphane kaynaklarından kütüphane içinde yararlanabilirler.

 • Anadolu Üniversitesi mensubu dışındaki kullanıcılar kütüphane materyallerinden yararlanabilirler, ancak kütüphanelerarası işbirliği çerçevesinde materyal ödünç alabilirler.
 • Üzerinde gecikmiş materyal bulunan kullanıcılara ödünç materyal verilmez.
 • Kullanıcılar ödünç aldıkları materyalleri süre sonunda bekleyen başka kullanıcı yoksa en çok 3 kez uzatma hakkına sahiptirler.
 • Kullanıcılar ödünç aldıkları materyalleri korumakla yükümlüdürler.
 • Ödünç alınan materyalin iade gününden üç gün önce e-posta ile hatırlatma notu gönderilir.
 • Kütüphane, ödünç alınan herhangi bir kütüphane materyalini iade tarihinden önce geri isteyebilir.
 • Danışma kaynakları, süreli yayınların ciltlenmemiş sayıları, yayımlanmamış tezler ve rezerv kitaplar kütüphane dışına ödünç verilmez.
 • Ödünç verme işlemleri sırasında üniversite kimlik kartı gösterilmesi zorunludur
ÖDÜNÇ ALINABİLECEK MATERYAL SAYISI VE İADE SÜRELERİ
Kullanıcı Süre Adet
Akademik personel 30 20
İdari personel 30 10
Doktora öğrencisi 30 15
Yüksek Lisans öğrencisi 15 7
Lisans \ Önlisans öğrencisi 15 3
Dış kullanıcı 15 2
Özellikli kullanıcı 90 10

Kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) yoluyla alınan yayınlar yukarıdaki sayılara dahil değildir. Bu istekler özel kurallara bağlıdır.

Ödünç Süresini Uzatma

Materyal bir başka kullanıcı ya da kütüphane yönetimi tarafından rezerv edilmemişse ödünç verme süresi uzatılabilir.
Gerekli yönergelere buradan ulaşabilirsiniz!

Süre uzatma işlemi; web üzerinden Libra Katalog Tarama Servisi kullanılarak, Ödünç Bölümü aracılığıyla ya da Ödünç İstasyonları üzerinden yapılabilir.
Telefonla uzatma işlemi yapılmaz.
Görsel ve İşitsel Bölüm koleksiyonları için özel kurallar geçerlidir

Uzatma ve Geri Çağırma

Kullanıcılar ödünç aldıkları materyalleri ayırtılmamış olması koşulu ile 3 kez uzatabilirler.

 • Üzerinde gecikmiş materyal bulunan kullanıcıların kullanma süreleri uzatılamaz.
 • Kütüphane gerekli gördüğü durumlarda, ödünç verdiği materyalleri iade süresi dolmadan geri isteyebilir.
 • Kullanıcılar, haber verildikten 3 gün sonra geri istenen materyali kütüphaneye iade etmek zorundadır.
 • Telefonla uzatma işlemi yapılmaz

Rezerv Materyaller

 • Fakülteden gelen istekler doğrultusunda ya da kütüphane yönetimi tarafından tespit edilen materyaller rezerv bölümüne kaldırılır.
 • Rezerv materyaller saatlik sürelerle okuma salonunda kullanılmak üzere ödünç verilir, dışarı çıkarılamaz.

Materyal Ayırtma Kuralları

 • Ödünçte olan materyal bir başkası tarafından ayırtılabilir.
 • Ayırtılan yayın iade edildiğinde ya da herhangi bir nedenle materyal ayırtma işlemi iptal edildiğinde kullanıcıya e-posta, telefon ya da yazılı olarak bilgi verilir.
 • Ayırtılan yayın 3 gün içinde alınmadığı takdirde sıradaki kullanıcıya verilir. Materyali bekleyen kullanıcı yoksa materyal rafa gönderilir.
 • Ayırtılan materyal sayısı ve ödünç alınan materyal sayısı toplamı kullanıcının ödünç alabileceği materyal sayısını geçemez. Ancak kullanıcının üzerinde ödünç materyal yoksa sayı 5 materyal ile sınırlıdır.
 • Kütüphanede rafta bulunan bir materyal ayırttırılamaz, ancak ödünç alınabilir.
 • Materyali ödünç alan kişi o materyali ancak iade ettikten ve bir başka kullanıcı sırasından sonra ayırttırabilir.

Geciken Materyaller ve Cezalar

 • Materyalleri süresi içinde iade etmeyen kullanıcılara belirli aralıklarla gecikme notu gönderilir. İkinci uyarıya rağmen iade edilmeyen materyaller için kayıp materyal işlemi yapılır.
 • Gecikme notu eline ulaşmayan ya da geç ulaşan kullanıcılar durumdan kendileri sorumludurlar.
 • İade tarihinde iade edilmeyen materyaller için kullanıcı, geç getirdiği süre X 5 gün ödünç materyal alamaz.

Kayıp ve Zarar Görmüş Materyaller

 • Kullanıcılar ödünç aldıkları materyalleri korumak ve iyi muhafaza etmekle yükümlüdürler.
 • Materyalin kaybedilmesi ya da kullanılamayacak duruma gelmesi halinde bugünkü rayiç bedelinin %50 fazlası ile kullanıcıdan tahsil edilir.
 • Kaybedilen materyaller için aynı baskının alınması istenir. Baskısı tükenmiş materyallerin kaybedilmesi durumunda ise Daire Başkanlığı'nın belirlediği fiyatın %50 fazlası ile kullanıcıdan tahsil edilir.
 • Kaybedilen materyal iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası uygulanır.
 • Zarar görmüş materyaller için kayıp işlemi uygulanır.
 • Kasıtlı olarak materyale zarar veren kullanıcılardan materyalin bugünkü rayiç bedeli %50 fazlası ile alınır ve 3 ay süreyle ödünç hizmetlerinden yararlanamaz.
 • İki kez bedel ödeme durumu yaratanlara ödünç hizmeti verilmez.
Kütüphaneciye Sorun