Anadolu Üniversitesi Kütüphane

Oku ve Yayımla Anlaşmaları

Anadolu Üniversitesi Oku & Yayımla Anlaşmaları

TUBİTAK- EKUAL ve kütüphanemizin üyesi olduğu Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından bazı büyük yayıncılar ile “Read & Publish” (Oku ve Yayımla) modeli ile lisans anlaşmaları yapılmaktadır. Dönüştürücü anlaşmalar olarak bilinen bu anlaşmalar, veritabanı abonelik ücretlerinin yanında makale işlem ücretlerini de (Article Processing Charge, APC) içeren bir modeli ifade etmektedir.Oku ve Yayımla Anlaşmaları yazarlara yayınları kabul edildikten sonra yayınlarını makale işlem ücreti (Article Processing Charge) ödemeden ya da yüksek oranda indirimle açık erişimli olarak yayımlama imkânı sağlamaktadır.

Anlaşmalardan faydalanabilmek için aşağıdaki maddeler göz önünde bulundurulmalıdır:

  • * Sorumlu yazar Anadolu Üniversitesi mensubu olmalıdır.
  • * Yayın türünün veritabanı özelinde yapılan anlaşma kapsamında olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  • * Süreç @anadolu.edu.tr uzantılı mail adresleri ile yürütülmeli ve kurum olarak Anadolu Üniversitesi seçilmelidir.
  • * Açık erişimli yayınların büyük çoğunluğu Creative Commons lisansları altında yayınlanmaktadır. 6 türü olan bu lisans modelinden yayın için uygun olanı seçilmelidir.

Aşağıdaki tablodan Read & Publish” (Oku ve Yayımla) anlaşmalarına dair ayrıntılara ulaşabilir, soru ve sorunlarınız için Öğr. Gör. Canan Yılmaz ile görüşebilirsiniz.
e-posta:canan_yilmaz@anadolu.edu.tr
Dahili: 1749

Yayıncı Makale İşlem Ücreti (APC) Anlaşma Detayları
American Chemical Society (ACS) Ücretsiz
2024 yılına ait TOKEN'ların tamamı kullanılmıştır.

Anlaşma, ACS Omega, JACS Au, ACS Au ve tüm ACS hibrit dergileri dahil olmak üzere tüm ACS dergilerinde yapılan yayınları (additions, corrections, editorials ve kitap bölümleri hariç) kapsamaktadır. Kurum kotası bulunmaktadır, "İlk Gelen Sıraya Girer" kuralına bağlı olarak onay verilecektir. Token'lar içinde bulunduğumuz yılda kabul almış yayınlar için kullanılabilmektedir. Sınırlı Token sayısından dolayı her bir öğretim üyesi aynı yıl içinde 1 kez bu haktan faydalanabilmektedir. Makalenizi yayıncıya göndermeden önce bu konuda bilgi almak için kütüphane ile iletişime geçebilirsiniz.

ACS Read & Publish Kılavuzu

Bentham Science Ücretsiz

Bentham Science yayınevinin dergi koleksiyonunda yapılacak yayınlarda Makale İşlem Ücreti (APC) alınmayacaktır.

Bentham Science Read & Publish Kılavuzu

Oxford Journals Online Hibrit Dergiler Ücretsiz
&
Açık Erişim Dergilerinde
%15 indirim

Oxford Journals Online 2024 Dergi Koleksiyonu içerisinde alan Hibrit dergilerdeki yayınlarda (research article, review article, brief report, case report) Makale İşlem Ücreti (APC) alınmayacaktır.

Açık Erişim dergilerde yapılacak olan yayınlarda ise %15 Makale İşlem Ücreti (APC) indirimi uygulanacaktır.

Oxford Hibrit Dergi Listesi

Oxford Journals Read & Publish Kılavuzu

SAGE Journals %90 İndirim
Yayın başı 200 GBP

SAGE Premier paketindeki tüm SAGE Choice dergilerinde Açık Erişimli yayınlanacak makalelerin Makale İşlem Ücreti (APC) %90 indirim uygulanarak £200 olarak sabitlenmiştir. Araştırmacılarımız makalelerini gönderirken Sage Yayınevi sisteme otomatik olarak indirimli fiyatı yansıtacaktır.

SAGE Choice Dergi Listesi

Springer-Nature Ücretsiz

TÜBİTAK-EKUAL tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda Springer Hibrit dergilerinde Makale İşlem Ücreti (APC) ödemeden açık erişimli yayın yapma olanağı sağlanacaktır. Anlaşma 2024-2026 yılları arasında geçerli olup original paper, review paper, brief communication, continuing education yayın türlerini kapsamaktadır.

Söz konusu dergilerde makalesi kabul edilen sorumlu yazarın yayını, yazarın istemesi halinde, yayının geliş sırasına göre sıraya girecektir. Yıl içinde belirlenen ülke yayın kotası dahilinde TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından belirlenen kriterlere uyan makaleler değerlendirmeler sonrasında  sistemde onaylanacaktır.

Springer-Nature Read & Publish Kılavuzu

Springer Hibrit Dergi Listesi

Wiley Ücretsiz

Araştırmacılarımızın Web of Science SCIE, SSCI, AHCI kategorilerinde yer alan, Ql ve Q2 Grubu Wiley Hibrit ve Wiley Gold dergilerinde (Hindawi hariç) research article, review article, data article ve rapid publicaition türündeki yayınları Açık Erişim desteği kapsamında olacaktır.

2023 - 2025 yıllarını kapsayan bu anlaşmada yıllık Açık Erişim makale yayımlama kotası bulunmaktadır. Kurumlar için bir kota tahsisi yapılmayacak, makalesi kabul edilen yazarın yayını, "İlk Gelen Sıraya Girer" kuralına uygun olarak sıraya girecek ve ülke kotası dahilinde TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından onay verilecektir.

Wiley Hibrit ve Gold Dergi Listesi

Wiley Read & Publish Kılavuzu

Anadolu Üniversitesi Kütüphane
Kütüphaneciye Sorun