Anadolu Üniversitesi Kütüphane

Süreli Yayınlar

SÜRELİ Yayınlar


Kütüphanemizin abone olduğu ya da bağış yoluyla gelen süreli yayınların içinde bulunduğunuz yıla ait sayıları birinci kattaki salonumuzda sınıflama numaralarına göre raflara yerleştirilmiştir.

Önceki yıllara ait sayılar dördüncü katta ve adlarına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir.

Süreli yayınların ciltlenmemiş sayıları ve gazeteler ödünç verilmez. Aslı basılı ama elektronik olarak da yayımlanan, kütüphanemizin abone olduğu süreli yayınlara e-Dergiler sayfasından erişebilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi'nin yayınladığı süreli yayınların ve Türk Kütüphaneciliği dergi'sinin içerdiği makaleler indekslenmektedir.
Libra kullanılarak bu makalelere erişebilirsiniz.

 • Açıköğretim Fakültesi dergisi
 • Anadolu Sanat
 • Anadolu Tıp dergisi
 • Anadolu Üniversitesi Bilim ve teknoloji dergisi
 • Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dergisi
 • Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi
 • Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dergisi
 • Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
 • Anadolu Üniversitesi sosyal bilimler dergisi
 • Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi
 • Kurgu
 • Tiyatro Anadolu
Kütüphaneciye Sorun