Anadolu Üniversitesi Kütüphane

Tarihçe ve Genel Bilgiler

Tarihçe ve Genel Bilgiler

1958 Yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin kurulması ile birlikte ortaya çıkan Kütüphane, 124 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 33. maddesinde belirtilen görevleri, 9 Haziran 1980 tarih ve 17012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde yürütmektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, Yüksek Öğretim amacı doğrultusunda, araştırma, öğretim ve eğitim gereksinmelerini karşılamak üzere; ilgili bilim dallarına ilişkin, her türlü yayın ve bilgi kaynaklarını seçer ve merkezi olarak sağlar. Belirli bir düzen içerisinde Üniversitemiz öğretim görevlilerinin, öğrencilerinin ve tüm araştırmacıların hizmetine sunulmasını sağlar.

Vizyonumuz

Çağdaş teknoloji olanaklarını uygun koşullarda kullanarak, Kurumumuzun adına yakışır bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayan evrensel ölçekte örnek bir bilgi merkezi olmaktır.

Misyonumuz

Üniversitemizin temel misyonunda yer alan; Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, Bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında eğitim, araştırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak, Her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları sunmak, toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmek, Hedeflenmiş olan eğitim-öğretim düzeyine erişilmesi ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli materyali toplayarak, kütüphanecilik kurallarına göre düzenleyerek, kullanıcıların yararlanmasına sunmaktır.


2022 YILI SONU İTİBARİYLE SAYISAL DURUM

Kapladığı Alan Oturma Kapasitesi Personel Sayısı
12.330 m2 1.000 kişi 67 kişi

KOLEKSİYON

Kitap 342.099 adet
e-Kitap 415.812 adet
e-Dergi 69.412 adet
e-Materyal (Rapor,Gazete, Seri, Nota) 252.658 adet
Dergi (ciltli) 40.888 adet
Veritabanı 66 adet
Tez 9.151 adet
Müzik Notası 7.878 adet
Mikrofiş 6.802 adet
Mikrofilm - Rulo 1.167 adet
Proje 1.483 adet
CD-ROM 8.736 adet
Slayt 259 adet
Ses kaydı 2.854 adet
Video kaset 222 adet
Plak 5 adet
VCD 209 adet
DVD 1.107 adet
Kütüphaneciye Sorun