Anadolu Üniversitesi Kütüphane

Danışma Hizmetleri

Danışma Hizmetleri

Basılı danışma kaynaklarına yer verilen Danışma Birimi aynı zamanda araştırmacıların bilgi gereksinimlerini karşılamak için aşağıdaki hizmetleri yürütür:

* Kütüphane kaynaklarından ve diğer bilgi merkezlerinden yararlanarak doğru bilginin hızlı bir şekilde sağlanmasında yardımcı olunur.
* Yüz yüze, telefon ve e-mail yoluyla kullanıcılardan gelen danışma soruları yanıtlanır.
* Kütüphane kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla bireysel ya da grup eğitimleri verilir.
* Kütüphane kaynak ve hizmetleri tanıtılır.
* Veritabanlarının kullanımında araştırmacılara yardımcı olunur.

Kütüphaneciye Sorun