KÜTÜPHANE

Kütüphanelerarası Ödünç Yayın Sağlama

KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ YAYIN SAĞLAMA


Kimler yararlanabilir?

Anadolu Üniversitesi akademik personeli ile lisansüstü düzeyde eğitim gören (yüksek lisans, doktora öğrencileri) öğrencileri Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinden kitap ve makale ödünç alabilirler.

İstekler nasıl yapılır?

İhtiyaç duyulan kaynakların bulunması için tüm üniversite kütüphanelerinin çevrimiçi kataloglarını tek bir arayüzden tarama imkanı sunan www.toplukatalog.gov.tr platformundan yararlanılır. Bulunduğu kütüphane tespit edilen kaynak için ILL Formu doldurularak Ödünç Birimine iletilir.

Bu kütüphanelerden materyalin nasıl sağlanacağı kütüphanelerarası ödünç kurallarına bağlıdır. Her kütüphanenin kendine özgü kuralları geçerlidir.
Materyalin yıpranması ve kaybolması durumunda kütüphanelerin yönetmelikleri gereği önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde cezalar kullanıcı tarafından karşılanır.
Kullanıcılar, kütüphanemizin belirlediği süre sonunda istenen materyali iade etmekle sorumludurlar.

Materyal geliş süresi nedir?

Materyalin geliş süresi materyali gönderen kurumlara ve postada geçen zamana göre değişir.

Ücretler

İstek yapılan materyal karşı kurumdan geldiğinde kargo ücreti kullanıcı tarafından ödenerek teslim alınır.

Anadolu Üniversitesi Kütüphaneler arası ödünç kitap/fotokopi isteği uygulama kuralları

  • Bu hizmet üniversite kütüphaneleri arasında, Üniversite Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları toplantısında alınan karar gereğince yapılır. ANKOS üyesi kütüphaneler, ödünç kitap isteklerini KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) aracılığı ile yapabilirler.
    İstekte bulunulmadan önce, kitabın kütüphanemiz koleksiyonunda yer aldığı ve ödünç alınabilir durumda olduğu kontrol edilerek kesinleştirilmelidir.
  • Ödünç alınan kitabın kaybolması (postada kaybolmalar dahil) yada hasar görmesi halinde, sorumluluk kütüphanelerarası ödünç kitap/fotokopi i stek işlemini gerçekleştiren  yetkili kişilerindir. Kaybedilen, hasara uğrayan kitapların zararı karşılanana kadar diğer istekler dondurulur.
  • Kitap istekleri kargo ile gönderilir, iadesi kargo ile istenir.
  • Her kütüphanenin  toplam 15 adet kitap ödünç alma hakkı vardır. Ödünç verme süresi posta süresi dahil 30 gündür, bu süre uzatılamaz. Kullanımda olan kitaplar için reverve işlemi yapılmaz.
  • Üzerinde iade süresi geçmiş kitap bulunan kütüphanelerin yeni istekleri değerlendirilmez.
Kütüphaneciye Sorun