Anadolu Üniversitesi Kütüphane

Tarihçe ve Genel Bilgiler

Tarihçe ve Genel Bilgiler

1958 Yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin kurulması ile birlikte ortaya çıkan Kütüphane, 124 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 33. maddesinde belirtilen görevleri, 9 Haziran 1980 tarih ve 17012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde yürütmektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, Yüksek Öğretim amacı doğrultusunda, araştırma, öğretim ve eğitim gereksinmelerini karşılamak üzere; ilgili bilim dallarına ilişkin, her türlü yayın ve bilgi kaynaklarını seçer ve merkezi olarak sağlar. Belirli bir düzen içerisinde Üniversitemiz öğretim görevlilerinin, öğrencilerinin ve tüm araştırmacıların hizmetine sunulmasını sağlar.


ÇALIŞMA SAATLERİ

BÖLÜM HAFTA İÇİ CUMARTESİ PAZAR
Okuma Salonları 7/24 7/24 7/24
Ödünç Bölümü 7/24 7/24 7/24
Fotokopi 7/24 7/24 7/24
Rezerve 08.30-18.00 Kapalı Kapalı
Danışma 08.30-18.00 Kapalı Kapalı
ILL 08.30-18.00 Kapalı Kapalı
Süreli Yayınlar 08.30-18.00 Kapalı Kapalı
Mikrofilm 08.30-16.30 Kapalı Kapalı
Görsel Bölüm 08.30-12.00
13.30-18.00
Kapalı Kapalı
İşitsel Bölüm 08.30-12.00
13.30-18.00
Kapalı Kapalı
Özel Koleksiyonlar 08.30-12.00
13.30-18.00
Kapalı Kapalı

2018 YILI SONU İTİBARİYLE SAYISAL DURUM

Kapladığı Alan Oturma Kapasitesi Personel Sayısı
12.330 m2 1.150 kişi 70 kişi + 4 Yarı zamanlı Öğrenci

KOLEKSİYON

Kitap 324.112 adet
e-Kitap 268.169 adet
Aktif Dergi Aboneliği 427 adet
e-Dergi 35.934 adet
e-Materyal (Rapor,Gazete, Seri, Nota) 113.388 adet
Dergi (ciltli) 40.888 adet
Veritabanı 86 adet
Tez 7.536 adet
Müzik Notası 4.291 adet
Mikrofiş 6.802 adet
Mikrofilm - Rulo 1.167 adet
Rapor 879 adet
Proje 1.483 adet
Arşiv - Yazma Eser 18 adet
CD-ROM 7.623 adet
Slayt 259 adet
Ses kaydı 2.870 adet
Video kaset 347 adet
Plak 5 adet
VCD 229 adet
DVD 1.292 adet
Kütüphaneciye Sorun