Anadolu Üniversitesi Kütüphane

Tarihçe ve Genel Bilgiler

Tarihçe ve Genel Bilgiler

1958 Yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin kurulması ile birlikte ortaya çıkan Kütüphane, 124 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 33. maddesinde belirtilen görevleri, 9 Haziran 1980 tarih ve 17012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde yürütmektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, Yüksek Öğretim amacı doğrultusunda, araştırma, öğretim ve eğitim gereksinmelerini karşılamak üzere; ilgili bilim dallarına ilişkin, her türlü yayın ve bilgi kaynaklarını seçer ve merkezi olarak sağlar. Belirli bir düzen içerisinde Üniversitemiz öğretim görevlilerinin, öğrencilerinin ve tüm araştırmacıların hizmetine sunulmasını sağlar.

Vizyonumuz

Çağdaş teknoloji olanaklarını uygun koşullarda kullanarak, Kurumumuzun adına yakışır bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayan evrensel ölçekte örnek bir bilgi merkezi olmaktır.

Misyonumuz

Üniversitemizin temel misyonunda yer alan; Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, Bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında eğitim, araştırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak, Her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları sunmak, toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmek, Hedeflenmiş olan eğitim-öğretim düzeyine erişilmesi ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli materyali toplayarak, kütüphanecilik kurallarına göre düzenleyerek, kullanıcıların yararlanmasına sunmaktır.


ÇALIŞMA SAATLERİ

BÖLÜM HAFTA İÇİ CUMARTESİ PAZAR
Okuma Salonları 7/24 7/24 7/24
Ödünç Bölümü 7/24 7/24 7/24
Fotokopi 7/24 7/24 7/24
Rezerve 7/24 7/24 7/24
Danışma 08.30-17.30 Kapalı Kapalı
ILL 08.30-17.30 Kapalı Kapalı
Süreli Yayınlar 08.30-17.30 Kapalı Kapalı
Mikrofilm 08.30-17.30 Kapalı Kapalı
Görsel Bölüm 08.30-17.30 Kapalı Kapalı
İşitsel Bölüm 08.30-17.30 Kapalı Kapalı
Özel Koleksiyonlar 08.30-17.30 Kapalı Kapalı

2020 YILI SONU İTİBARİYLE SAYISAL DURUM

Kapladığı Alan Oturma Kapasitesi Personel Sayısı
12.330 m2 1.000 kişi 68 kişi

KOLEKSİYON

Kitap 330.702 adet
e-Kitap 430.611 adet
Aktif Dergi Aboneliği 427 adet
e-Dergi 51.120 adet
e-Materyal (Rapor,Gazete, Seri, Nota) 252.658 adet
Dergi (ciltli) 40.888 adet
Veritabanı 65  adet
Tez 8.537 adet
Müzik Notası 7.435 adet
Mikrofiş 6.802 adet
Mikrofilm - Rulo 1.167 adet
Rapor 879 adet
Proje 1.483 adet
Arşiv - Yazma Eser 18 adet
CD-ROM 7.759 adet
Slayt 259 adet
Ses kaydı 2.868 adet
Video kaset 213 adet
Plak 5 adet
VCD 210 adet
DVD 1.217 adet
Kütüphaneciye Sorun