Anadolu Üniversitesi Kütüphane

Danışma Hizmetleri

Danışma Hizmetleri

Bu bölümde, kullanıcıların genel bilgi gereksinimlerini karşılamaya yönelik oluşturulan danışma kaynaklarına yer verilmiştir. Materyaller sadece kütüphane içerisinde kullanılabilir.

Görevli kütüphaneciler,

  • Kütüphane kaynaklarından ve diğer bilgi merkezlerinden yararlanarak doğru ve çabuk bilgi sağlanmasında kullanıcılara yardımcı olur.
  • Danışma kaynaklarının kullanımını öğretir.
  • Yayın taraması yapar.
  • Internet bağlantısı ile bilgi tarama hizmetini yapar.
  • Kullanıcı eğitimi verir.
  • Elektronik veritabanlarının kullanımında kullanıcılara yardımcı olur.
Kütüphaneciye Sorun