Anadolu Üniversitesi Kütüphane

Eğitim Programları

Eğitim Programları


Her zaman eğitimi destekleyen, eğitimin içinde olan kütüphanemiz araştırmacı ve öğrencilerin kütüphanenin tüm kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanabilmesi için DANIŞMA BÖLÜMÜ tarafından eğitim programları hazırlamaktadır. Kullanıcı eğitim programı genellikle iki ayrı program olarak ele alınır.

1. Kütüphane ve kütüphane olanaklarının tanıtılması

Bu eğitim programı lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerimize verilir.

Programın kapsamında,

 • Kütüphane kaynaklarına erişim
 • Tarama bilgisayarlarının kullanımı, bilgisayar ekranındaki bilgilerin açıklaması
 • Danışma kaynakları, ayırtılmış kaynaklar ve rezerv kaynakların ayırımı, özellikleri, erişimi
 • Kaynağa erişilemediğinde izlenmesi gereken yollar
 • Kullanıcıların beklentileri
 • Uyulması gereken kurallar
üzerinde durulmaktadır.

Her yıl akademik yıl başında uygulanmaya başlayan program akademik yıl sonuna kadar belli gün ve saatlerde devam ettirilir. Programın gün ve saatleri elektronik ortamda duyurular sayfamızda, panolarımızda ve kampüs içindeki bütün panolarda duyurulur.

2. Bibliyografik eğitim programı

Bu program, belli bir konuda araştırma yapmak, literatürü izlemek isteyen kullanıcılarımıza, bilgiye nasıl erişileceği, kaynakların nasıl kullanılacağı konularında bilgilendirmek amacı ile yapılır.

Programın kapsamında,

 • Önemli kaynakların tanıtımı, kullanımları, özellikleri ve farklılıklarının belirtilmesi
 • Danışma kaynaklarının nitelik, özellik ve kapsamları
 • Danışma bölümü etkinlikleri
 • Internet hizmetleri
 • Kütüphanelerarası ödünç hizmeti
 • Bibliyografik bilginin tanımlanması

konularında bilgiler verilmektedir.

Her yıl akademik yıl başından akademik yarıyıl sonuna kadar her ayın belli gün ve saatlerinde düzenlenen program, elektronik ortamda duyurular sayfamızda ve panolarımızda kullanıcılarımıza duyurulur.

Kütüphaneciye Sorun