KÜTÜPHANE

Kütüphanelerarası Ödünç Yayın/Belge Sağlama

KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ YAYIN/BELGE SAĞLAMA


Nasıl yararlanılır?

Anadolu Üniversitesi akademik personeli ile lisansüstü düzeyde eğitim gören (yüksek lisans, doktora öğrencileri) öğrenciler Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinden ödünç kitap ve makale fotokopisi alabilir. Bunun için istekte bulunulan kütüphanelerin on-line kataloglarından veya www.toplukatalog.gov.tr adresinden tarama yapılır. Aranan materyal bu üniversite kütüphanelerinde bulunursa, Ödünç Bölümü'ne başvurup, gerekli formlar doldurularak işlem başlatılır.

Bu kütüphanelerden materyalin nasıl sağlanacağı kütüphanelerarası ödünç kurallarına bağlıdır. Her kütüphanenin kendine özgü kuralları geçerlidir.
Materyalin yıpranması ve kaybolması durumunda kütüphanelerin yönetmelikleri gereği önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde cezalar kullanıcı tarafından karşılanır.
Kullanıcılar, kütüphanemizin belirlediği süre sonunda istenen materyali iade etmekle sorumludurlar.

Makale fotokopisi istekleri her bir üniversite kütüphanesinden istenebileceği gibi ULAKBİM (Ulusal Akademik Bilgi Merkezi) aracılığıyla da sağlanır.
Ulakbim Belge Sağlama Müşteri Ekranı

İstekler nasıl yapılır?

Materyalin geliş süresi materyali gönderen kurumlara ve postada geçen zamana göre değişir.

Materyal geliş süresi nedir?

Materyalin geliş süresi materyali gönderen kurumlara ve postada geçen zamana göre değişir.

Ücretler

Materyal geldiğinde posta ücreti ya da kargo ücreti, kullanıcı tarafından ödenerek teslim alınır.
Kütüphanelerarası ödünç hizmetinde kargo ücretlerini ödemeyen kullanıcıların, ücretlerini ödeyince kadar diğer istekleri karşılanmaz.
Kullanıcılar yetkili kütüphaneci tarafından kargo ücretleri konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilirler. Yapılan işlem sonucunda arta kalan parası olan  kullanıcılar, kalan paralarını yetkili kütüphaneciden bizzat teslim alırlar.

Anadolu Üniversitesi Kütüphaneler arası ödünç kitap/fotokopi isteği uygulama kuralları

  • Bu hizmet üniversite kütüphaneleri arasında, Üniversite Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları toplantısında alınan karar gereğince yapılır. ANKOS üyesi kütüphaneler, ödünç kitap isteklerini KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) aracılığı ile yapabilirler.
    İstekte bulunulmadan önce, kitabın kütüphanemiz koleksiyonunda yer aldığı ve ödünç alınabilir durumda olduğu kontrol edilerek kesinleştirilmelidir.
  • Ödünç alınan kitabın kaybolması (postada kaybolmalar dahil) yada hasar görmesi halinde, sorumluluk kütüphanelerarası ödünç kitap/fotokopi i stek işlemini gerçekleştiren  yetkili kişilerindir. Kaybedilen, hasara uğrayan kitapların zararı karşılanana kadar diğer istekler dondurulur.
  • Kitap istekleri kargo ile gönderilir, iadesi kargo ile istenir.
  • Her kütüphanenin  toplam 15 adet kitap ödünç alma hakkı vardır. Ödünç verme süresi posta süresi dahil 30 gündür, bu süre uzatılamaz. Kullanımda olan kitaplar için reverve işlemi yapılmaz.
  • Üzerinde iade süresi geçmiş kitap bulunan kütüphanelerin yeni istekleri değerlendirilmez.
Kütüphaneciye Sorun