WEBER BANDOTEK Evrensel Klasik Müzik Arşivi

Weber Bandotek, 20 Eylül 2005 tarihinde G. Doğan Görsev tarafından üniversitemiz kütüphanesine bağışlanan klasik müzik arşividir.

Arşiv, Rönesans'tan 20. yüzyıl ortalarına kadar, değişik ülkelerde yaşamış evrensel klasik müzik bestecilerinin 6600'ü aşkın yapıtını içermektedir. Arşiv Batı Avrupa ve İskandinavya ülkelerinin yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Hindistan'da, Japonya'da, ABD'de ve Latin Amerika ülkelerinde yaşamış ve dünya müzik tarihinde kendilerine yer edinmiş 1100'ü aşkın bestecinin yapıtlarından oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak oda müziği yapıtlarını, bestecilerin önemli konçertolarını ve diğer önemli orkestra yapıtlarını ve ayrıca, değişik türlerde müziklerin örneklerini kapsamaktadır.

Eğitim - öğretimde yararlanılması amacıyla mp3 formatında sayısallaştırılan arşive, kütüphane katalog tarama programı (Libra) yada aşağıda erişim bilgileri verilen sunucu üzerinden erişebilir ve online olarak dinleyebilirsiniz.
Bu erişim kampus içiyle sınırlıdır.
Arşiv içerisindeki dat formatındaki medyanın dönüştürme işlemleri sürmektedir.
(Libra üzerinde dat kayıtlarının yer numarası "Weber X..." şeklinde gösterilir)

Erişim Bilgileri
Adres : weber.anadolu.edu.tr
Kullanıcı : kutuphane
Şifre: kutuphane

Weber Bandotek ve G.Doğan Görsev hakkında ayrıntılı bilgi

Weber Arşiv, ağırlıklı olarak oda müziği yapıtlarını, bestecilerin önemli konçertolarını ve diğer önemli orkestra yapıtlarını ve ayrıca, değişik türlerde müziklerin örneklerini kapsamaktadır. Bunlar arasında Rönesans öncesi müzik tarihi yapıtlarından, otantik çalgılarla seslendirilmiş İlkçağ Yunan müziği, lâdinî Bizans müziği, ortaçağ manastır müzikleri vb. ya da Rossini'nin "Fatih Sultan Mehmet" Operası, Kraus'un "Muhteşem Süleyman" Operası gibi yapıtlar anılmaya değer.

Arşivdeki yapıtlardan 50'yi aşkını için, "Dünyada ilk ses kaydı" olduğu belirtilmiştir.
Yapıtlara ilişkin verilerin ayrıntılı olarak dijital ortama taşınmış olması sayesinde, bestecilere, çalgılara, ton'lara, seslendiricilere vb. ilişkin bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Ünlü besteciler, örneğin TELEMANN 344 yapıtla, VIVALDI 296, J.S.BACH 231, W.A.MOZART 197, BEETHOVEN 178, J.HAYDN 159, CHOPIN 146, DEBUSSY 123, HAENDEL 109, SCHUBERT 98, MENDELSSOHN 91, SCHUMANN 83, SAINT-SAENS 72, BRAHMS 71 yapıtla Arşiv'de temsil edilmektedir.

Arşivin, büyük çoğunluğu F. Almanya'dan, Paris'ten ve Brüksel'den edinilmiş CD'lerden ve Almanya'da bir süre uygulanmış dijital radyo yayınlarından kaydedilmiş dijital bantlardan (DAT - Digital Audio Tape) oluşan özgün malzemesi, halen Almanya'da Gelsenkirchen kentinde oturan G. Doğan Görsev'e aittir.
Böylece derlenmiş olan arşive ilişkin bilgilerin, büyük bir kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde hazırlanmış, özel tasarımlı bir bilgisayar programına geçirilmesini, başyardımcı olarak, aynı kentte oturan Ali Gürcan, anılmaya değer bir özveriyle desteklemiştir.

Asıl uğraşı çevirmenlik olan ve son resmî görevi İstanbul Belediyesi Basın-Yayın Müdürlüğünden 1978 yılında emekli olarak ayrıldıktan sonra yayıncılıkla da uğraşan G.Doğan Görsev, son yirmi yılda F.Almanya'da gerçekleştirebildiği müzik derlemesini, ücretsiz ve süresiz olarak Anadolu Üniversitesi'nin kullanımına sunmakla, öteden beri kararlı bir aydınlanma yandaşı yurttaş olarak görevini şimdi de bir ölçüde yerine getirdiği inancındadır.

Arşivin adı niçin "WEBER BANDOTEK" ?

"Weber" adı, G. Doğan Görsev'in Gelsenkirchen kentinde oturduğu sokağın adıdır. 1980'li yıllarda başlayan CD tekniğiyle piyasaya sürülen yapıtların sayısı pek sınırlıydı. Bu yüzden CD'si henüz mevcut olmayan yapıtların, dijital radyo yayınlarından (Festivaller, konserler, resitaller) dijital bantlara kaydı büyük önem taşıyordu. Böylece, Weber Sokağındaki birikim yüzlerce yurttaşımıza, hatta birçok Alman dostumuza yansıdıkça "WEBER BANDOTEK" adı daha yıllarca önce gitgide yaygınlaşmış oldu. Ayrıca bu adın korunması, böylesi bir birikimi olanaklı kılmış olan F. Almanya ortamına bir şükran borcunu da galiba dile getirmiş olmaktadır.

G. Doğan Görsev'in Kültürel/Toplumsal Yaşamının Kısa Öyküsü (Aralık 2005)

Aile Ortamı ve gençlik dönemi

II. Meşrutiyet (1908) öncesinde, Padişah 2. Abdülhamit'in istibdatçı yönetimine karşı çıktıkları için sürgüne gönderilmiş "Genç Tıbbiyeliler"den birinin torunu, subay bir baba ile öğretmen bir annenin ilk çocuğu olarak 1931'de doğmuş, batılı değerlere açık, Rumeli kökenli, laik bir aile ortamında yetişmiştir.

II. Dünya Savaşı yıllarında ortaokul ve lise öğrenimini askerî okullarda sürdürmüş, büyük Fransız yazarlarının yapıtlarıyla orada tanışmış, lisenin kitaplık görevlisi olarak, o dönemde Millî Eğitim Bakanlığınca gürül gürül yayınlanan dünya edebiyatının yanı sıra Batı sanatlarına, hümanist Batı düşüncesine ilgisini giderek genişletmiş, Fransızca öğrenimini de geliştirmiştir.

II. Dünya Savaşını izleyen yıllarda, özellikle Avrupa'da "Bir daha savaş olmasın !" belgisiyle --ve Aragon, Eluard gibi şairlerin, Picasso gibi ressamların, Charlie Chaplin gibi sinemacıların vb. katılımlarıyla-- revaç bulan barış hareketini tanımış ve ona yakınlaşmıştır.
Öyle ki, dünyanın gelişkin ülkelerinde biçimlenmiş çağdaş yaşam açısından, ülkemizdeki geleneksel düşünce ve sanatın kesin yetersizliği konusunda belirgin bir kanaata varmış olarak ve güncel yaşamın gelişigüzel ayrıntıları arasında kaybolmaktan sakınarak, kendini uzun soluklu bir çeviri faaliyetine hazırlamayı ve ülkemizin o derin uyumsuzluktan kurtulmasına bu yoldan katkıda bulunmayı içtenlikle benimsemiştir.

1953 yılında askerlik yaşamından ayrıldıktan sonra, Fransızca bilgisini geliştirmek üzere İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Fransız Filolojisi bölümüne girmiş ve değişik kurumların dış ilişkiler bölümlerinde aldığı görevlerle geçimini sağlarken bir yandan da çeviri faaliyetini aralıksız sürdürmüştür.

Kültürel etkinlikleri

1960'lı yıllarda Ankara'daki UNESCO Millî Komitesi'nde, çalıştığı kurumu temsil etmiştir. 1967-68 yıllarında MİLLİYET Yayın Ltd. Şti.'nin basıma hazırladığı "Ansiklopedik Sözlük"ün yazı kurulunda yer almıştır. 1970'li yıllarda İstanbul Belediyesinin Basın-Yayın Müdürlüğünü yapmış, yine o sürede T. Barış Derneği'nin kuruluş Konferansına katılmıştır.

12 Eylül'e (1980) kadar "Konuk Yayınları"nın yöneticisi ve T. Barış Derneği'nin Onur Kurulu üyesi olmuştur. 1984'te Avrupa Parlamentosu'nun 130 üyesinin imzalarıyla, tutuklu T. Barış Derneği yöneticileri arasında, Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmiştir.

1985 yılında Federal Almanya'ya yerleşmiş, orada Türkiye kökenli değişik göçmen örgütlerinde kültür danışmanlığı yapmış, BMÖ (Birleşmiş Milletler Örgütü) tarafından "Dünya Barış Yılı" ilan edilen 1986'da Kopenhag'da toplanan Dünya Barış Kongresi'ne etkin olarak katılmış, Essen Üniversitesinde Türkçe öğretimi çalışmalarında okutman olarak görev almış, BMÖ'nün ve UNESCO'nun "Dünyada Kültürel Gelişme Onyılı" ilan ettiği 1988/1997 döneminde, F. Almanya'da yaşayan Türkiyeli göçmenlere yönelik, barış kültürünü tanıtma etkinliklerine katılmıştır.

G. Doğan Görsev T. Yazarlar Sendikası üyesi, N. Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Danışma Kurulu üyesidir; halen barış üzerine değişik yazılarını derlediği bir kitabı yayınlatmak çabası içindedir.

G. Doğan Görsev evlidir, eşi Nesrin Görsev'le evliliklerinin 50. Altın yılını, Ahmet Görsev ve Kerem Görsev adlı çocuklarının, gelinlerinin ve torunlarının katılımıyla birkaç ay önce birlikte kutlamışlardır.

"Weber Bandotek" Uğraşıları

G. Doğan Görsev'in müzikle ilgisi, meraklı bir dinleyici olmakla sınırlıdır.
Değişik türlerden sanat yapıtlarıyla sürekli olarak beslenmeden geçen zamanı öteden beri bir eksiklik sayan G. Doğan Görsev, 1985'te F. Almanya'ya ayak basarken, evrensel klasik müziğin 900 kadar önemli yapıtını içeren "Esentepe Bandotek" adlı, 20 yıllık bir müzik birikimini arkasında bırakmış idi.
Bu birikim seçkin bir donanımla birçoğu yurt dışında doldurulmuş 100'ü aşkın iri makaralı banddan oluşuyordu.

G. Doğan Görsev F. Almanya'da yüz yüze geldiği müzik çeşitliliğini, anayurt özlemini bir ölçüde hafifleten özel bir zenginlik saydı; üstelik bu kez dijital yeni teknikle çoğaltılmış klasik müzik yapıtlarını sınırlı geliriyle olabildiğince edinme çabasına girişti.

40 yıllık sürekli bir deneyim ve bilgi birikiminin ürünü olarak böylece biçimlenen WEBER BANDOTEK'in 6600'ü aşkın yapıtlık içeriğine ilişkin veriler ayrı bir not halinde sunulmuştur.

Weber Bandotek