Süreli Yayınlar

Kütüphanemizin abone olduğu ya da bağış yoluyla gelen süreli yayınların içinde bulunduğunuz yıla ait sayıları birinci kattaki salonumuzda sınıflama numaralarına göre raflara yerleştirilmiştir. Önceki yıllara ait sayılar dördüncü katta ve adlarına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir. Süreli yayınların ciltlenmemiş sayıları ve gazeteler ödünç verilmez. Aslı basılı ama elektronik olarak da yayımlanan, kütüphanemizin abone olduğu süreli yayınlara e-Dergiler sayfasından erişebilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi'nin yayınladığı süreli yayınların ve Türk Kütüphaneciliği dergi'sinin içerdiği makaleler indekslenmektedir. Libra kullanılarak bu makalelere erişebilirsiniz.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NİN YAYINLADIĞI SÜRELİ YAYINLAR

Açıköğretim Fakültesi dergisi
Anadolu sanat
Anadolu tıp dergisi
Anadolu Üniversitesi bilim ve teknoloji dergisi
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dergisi
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi
Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dergisi
Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Anadolu Üniversitesi sosyal bilimler dergisi
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi
Kurgu
Tiyatro Anadolu