Danışma Hizmetleri

Bu bölümde, kullanıcıların genel bilgi gereksinimlerini karşılamaya yönelik oluşturulan danışma kaynaklarına yer verilmiştir. Materyaller sadece kütüphane içerisinde kullanılabilir. 
Görevli kütüphaneciler,
  • Kütüphane kaynaklarından ve diğer bilgi merkezlerinden yararlanarak doğru ve çabuk bilgi sağlanmasında kullanıcılara yardımcı olur
  • Danışma kaynaklarının kullanımını öğretir
  • Yayın taraması yapar
  • Internet bağlantısı ile bilgi tarama hizmetini yapar
  • Kullanıcı eğitimi verir
  • Elektronik veritabanlarının kullanımında kullanıcılara yardımcı olur