Bize Danışın

Kütüphane web sayfası, veritabanı, edergi ve proxy bağlantı sorunları için;

Uzm. Arif YILMAZ
arify@anadolu.edu.tr
Tel:335 05 80/1737

Uzm. Emel BAYRAKERİ
efbayrakeri@anadolu.edu.tr
Tel:335 05 80/1737

Her türlü basılı ve elektronik kaynakların kullanımı ve diğer danışma sorularınız için;
“Danışma Bölümü”

Uzm. Halime YÖRÜ
hatil@anadolu.edu.tr
Tel:335 05 80/1733

Uzm. Arzu KÜLÜK ÖKTEM
arzu_k@anadolu.edu.tr
Tel:335 05 80/1704

Her türlü basılı ve süreli yayının sağlanması, takibi ve kullanımı ile ilgili sorularınız için;
“Süreli Yayınlar Bölümü”

Uzm. Figen BENLİ
fbenli@anadolu.edu.tr
Tel:335 05 80 /1732

Ödünç materyal alıp verme, süresini uzatma, üyelik, gecikme cezası vb. ödünç verme hizmetleri için;
“Ödünç Verme Bölümü”

Reyhan BOZTAŞ
rboztas@anadolu.edu.tr
Tel:335 05 80/1731-1705

Kütüphane oryantasyonu,
Kullanıcı eğitimi vb.
Tanıtım faaliyetleri ile ilgili
sorularınız ve randevu talebiniz için;
“Okuyucu Hizmetleri”
“Danışma Bölümü”

 

Uzm. Halime YÖRÜ
hatil@anadolu.edu.tr
Tel:335 05 80/1733

Uzm. Arzu KÜLÜK ÖKTEM
arzu_k@anadolu.edu.tr
Tel:335 05 80/1704

Kütüphaneler arası ödünç kitap ve makale sağlama hizmetleri ile ilgili sorularınız için;
“Ödünç Verme Bölümü”

Reyhan BOZTAŞ
rboztas@anadolu.edu.tr
Tel:335 05 80/1731-1705

Kütüphaneye  bağışlayacağınız materyallerle ilgili sorularınız için;
“Sağlama”

Uzm. Özdilek UYGUR
ohuner@anadolu.edu.tr
Tel:335 05 80/1735

Rezerve bölümü, yeni gelen yayınlar ve sergi rafı ile ilgili soru ve sorunlarınız için;
“Rezerve Bölümü”

Uzm. Arzu KÜLÜK ÖKTEM
arzu_k@anadolu.edu.tr
Tel:335 05 80/1704

Çalışma odalarının kullanımı ile ilgili sorularınız için;
“Okuyucu Hizmetleri”
“Rezerve Bölümü”

 

Uzm. Halime Yörü
hatil@anadolu.edu.tr
Tel:335 05 80/1733

Uzm. Arzu Külük
arzu_k@anadolu.edu.tr
Tel:335 05 80/1704