Tarihçe ve Genel Bilgiler


1958 Yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin kurulması ile birlikte ortaya çıkan Kütüphane, 124 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 33. maddesinde belirtilen görevleri, 9 Haziran 1980 tarih ve 17012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde yürütmektedir. 

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, Yüksek Öğretim amacı doğrultusunda, araştırma, öğretim ve eğitim gereksinmelerini karşılamak üzere; ilgili bilim dallarına ilişkin, her türlü yayın ve bilgi kaynaklarını seçer ve merkezi olarak sağlar. Belirli bir düzen içerisinde Üniversitemiz öğretim görevlilerinin, öğrencilerinin ve tüm araştırmacıların hizmetine sunulmasını sağlar.

  ÇALIŞMA SAATLERİ  
  BÖLÜMLER & HİZMETLER HAFTA İÇİ CUMARTESİ PAZAR  
  Okuma Salonları 7/24 7/24 7/24  
  Ödünç Bölümü 7/24 7/24 7/24  
  Özgün Tezler 7/24 7/24 7/24  
  Rezerve 7/24 7/24 7/24  
  Fotokopi 7/24 7/24 7/24  
  Danışma Bölümü 08:30-18:00 Kapalı Kapalı  
  ILL 08:30-18:00 Kapalı Kapalı  
  Süreli Yayınlar 08:30-18:00 Kapalı Kapalı  
  Mikrofilm Bölümü 08:30-16:30 Kapalı Kapalı  
  Görsel Bölüm 08:30-12:00 13:30-18:00 Kapalı Kapalı  
  İşitsel Bölüm 08:30-12:00 13:30-18:00 Kapalı Kapalı  
  Özel Koleksiyonlar 08:30-12:00 13:30-18:00 Kapalı Kapalı  
  2017 YILI SONU İTİBARİYLE SAYISAL DURUM  
  Kapladığı Alan 12.330 m2  
  Oturma Kapasitesi 1.150 kişi  
  Personel Sayısı 59 kişi + 23 Yarı zamanlı Öğrenci  
KOLEKSİYON
Kitap 306.603 adet
e-Kitap 233.794 adet
Aktif Dergi Aboneliği 448 adet
e-Dergi 143.110 adet
Dergi (ciltli) 40.888 adet
Veritabanı 73 adet
Tez 6.793 adet
Müzik Notası 3.270 adet
Mikrofiş 6.802 adet
Mikrofilm - Rulo 1.167 adet
Rapor 879 adet
Proje 1.021 adet
Arşiv - Yazma Eser 18 adet
CD-ROM 6.572 adet
Slayt 259 adet
Ses kaydı 2.838 adet
Video kaset 347 adet
Plak 5 adet
VCD 229 adet
DVD 1.261 adet